Jawshan | Arabiska-Svenska (30)

O den som beskyddar den som söker Hans beskydd,
O den som är barmhärtig mot den som ber om Hans barmhärtighet,
O den som förlåter den som bönfaller om Hans förlåtelse,
O den som hjälper den som söker Hans hjälp,
O den som beskyddar den som söker Hans beskydd,
O den som är storsint mot den som söker Hans storsinthet,
O den som vägleder den som söker Hans vägledning,
O den som skänker hjälp åt den som söker Hans hjälp,
O den som räddar den som vädjar till Honom.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.