Jawshan | Arabiska-Svenska (49)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;

O den som underlättar,
O den som separerar.
O den som förändrar,
O den som förödmjukar de stolta,
O den som degraderar,
O välgörare,
O den frikostige,
O den som ger uppskov,
O den som är dygdig.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.