Jawshan | Arabiska-Svenska (85)

O Gud sannerligen bönfaller jag Dig genom Ditt Namn:

O den Förste,
O den Siste,
O den som manifesterar,
O den som är Dold,
O den som är Dygdig,
O den som är Rättfärdig,
O Han, O den om är Unik,
O den som är Självständig,
O den som är Evig,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.