Jawshan | Arabiska-Svenska (67)

O Han som bibehåller sanningen med Sina ord,
O Han som accepterar ånger från Sina tjänare,
O Han som står mellan människan och hennes hjärta,
O Han utan vars tillåtelse, böner har någon nytta,
O Han som vet försäkrat om vem som har gått vilse,
O Han vars order inte kan ändras,
O Han vars dom inte kan avslås,
O Han vars order lyds av allting,
O Han som i Hans högra Hand himlen skall rullas på,
O Han som Skickar med vindarna Hans glada budskap om barmhärtighet.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.