Jawshan | Arabiska-Svenska (2)

O mästarnas Mästare.
O Den som accepterar bönerna,
O Den som höjer rangen.
O Beskyddare av de goda handlingarna,
O Den som förlåter de onda handlingarna.
O Den som besvarar bönerna,
O Den som godtar ånger,
O Den som hör våra rösterna.
O Den som känner till alla attribut,
O den som avvisar missöden,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp.
O Herre! Skydda oss från elden.