Jawshan | Arabiska-Svenska (66)

O Han som har skapat mig och gjort mig perfekt,
O Han som förser mig med uppehälle och ger mig föda,
O Han som förser mig med mat och släcker min törst,
O Han som för mig nära honom och för mig närmast,
O Han som beskyddar mig och håller mig säker,
O Han som försvarar mig och skyddar mig,
O Han som ärar mig och berikar mig,
O Han som hjälper mig och vägleder mig,
O Han som blev Vän med mig och tog hand om mig,
O Han som gör att jag dör och återupplivar mig,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.