Jawshan | Arabiska-Svenska (4)

O Han, till vem all ära och dygd tillhör.
O Han, till vem all makt och perfektion tillhör,
O Han, till vem all dominans och höghet tillhör.
O Han, till vem all angelägenhet tillhör,
O Han, som skapar stora moln,
O Han, som är den mäktige i högsta grad.
O han som är kvick i räkenskap,
O Han, som tilldelar de strängaste bestraffningarna.
O Han, hos vem, den utmärkta belöningen besitter,
O Han, hos vem den ursprungliga Boken finns.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.