Jawshan | Arabiska-Svenska (91)

O den som hjälper de svaga,
O den som är de fattigas Kompanjon,
O den som hjälper Sina vänner,
O den som Övermannar fienderna,
O den som lyfter upp himlen,
O den som är mild mot de utvalda,
O den som är de frommas Vän,
O den som är Skatten för de utblottade,
O de rikas Herre,
O den mest välgörande av alla.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.