Jawshan | Arabiska-Svenska (16)

O Han som är Herren över alla ting,
O Han som är Skaparen av alla ting,
O Han som är formaren av alla ting,
O Han som föregår alla ting,
O Han som efterträder alla ting,
O Han som är över alla ting,
O Han som har kännedom om allting,
O Han, vars makt överskrider allt,
O Han som är försörjaren och över allt.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.