Jawshan | Arabiska-Svenska (89)

O Gud sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn:

O den som beskyddar,
O den som utför,
O den som skapar,
O den som är Generös,
O den som avslöjar,
O den Segerrike,
O den som avslöjar,
O den som garanterar,
O den som ger befäl,
O den som förbjuder.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.