Jawshan | Arabiska-Svenska (65)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;

O den som förlåter bäst,
O den som döljer (defekter) bäst,
O den som är mest dominant,
O den som är Högst,
O den som är tålmodigast,
O den som är mest Dygdig,
O den som är mest exalterad,
O den som öppnar bäst,
O Den som har makt över vindarna,
O Den som skänker lycka,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.