Jawshan | Arabiska-Svenska (98)

O Han vars kunskap är evig,
O Han vars löfte är sant,
O Han vars godhet är manifesterad,
O Han vars befallning avvisas,
O Han vars Bok är klar och slutgiltig,
O Han vars Dom är oundviklig,
O Han vars Koran är ärorik,
O Han vars styre är evigt,
O Han vars favörer är gemensamma för alla,
O Han vars tron är stor.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.