Jawshan | Arabiska-Svenska (57)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;

O Benådare,
O Förlåtare,
O den Tålmodige,
O den störste Uppskattaren [av godhet],
O Välgörare,
O den Sympatiske,
O den Bönfallne, O Vän,
O den Mest Ärade,
O den Heligaste.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.