Jawshan | Arabiska-Svenska (42)

O Han vars kurs är på land och i haven,
O Han vars tecken finns i universum,
O Han vars tecken är onekliga bevis,
O Han vars makt är framvisad i att orsaka död,
O Han vars lärdom finns I gravar,
O Han vars kungarike kommer att vara på Domens Dag,
O Han vars räkenskap [av handlingar] är Hans fasa,
O Han vars order är balans.,
O Han vars plats för de goda belöningarna, är Paradiset,
O Han vars plats för de onda bestraffningarna, är Helvetet.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.