Jawshan | Arabiska-Svenska (15)

O den som bemästrar tolerans och välgörenhet,
O den Nåderikaste och den som är mest tillmötesgående,
O den som behärskar fred och säkerhet,
O den som är heligast och upphöjd över alla defekter.
O den som bemästrar visdom och manifestationer,
O den som behärskar barmhärtighet och tillfredsställelse,
O den som bemästrar argument och bevis,
O den som behärskar storhet och suveränitet,
O den som behärskar vänlighet och bistånd.
O mästare av benådning och förlåtelse.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.