Jawshan | Arabiska-Svenska (84)

O Han som har varken fru eller barn,
O Han som skapar allting i ordning,
O Han som inte har någon partner i sitt styre,
O Han som utsåg änglar som budbärare,
O Han som har gjort konstellationer i himlen,
O Han som gjorde jorden till en boningsplats,
O Han som skapade människan från vatten,
O Han som skapade en period för allting,
O Han vars kunskap omger allting,
O Han som känner till numret och kvantiteten hos allting.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.