Jawshan | Arabiska-Svenska (7)

O den som förlåter synder.
O den som avlägsnar bekymmer,
O den som är riktpunkten för våra hopp.
O den som skänker rikliga gåvor,
O den som skänker belöningar.
O den som förser skapelsen,
O den som dömer livsöden
O den som hör klagomålen,
O den som återupplivar skapelsen,
O den som befriar de fångade.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.