Jawshan | Arabiska-Svenska (79)

O den som har skapat solen och den ljusa månen,
O den som berikar de som drabbats av fattigdom,
O den som försörjer de små barnens livsuppehälle,
O den som är Barmhärtig mot de gamla,
O den som förenar brutna ben,
O den som beskyddar de skrämda som söker tillflykt,
O den som är Allvetande och Allseende över Sina tjänare,
O den som är Mäktig över allting.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.