Jawshan | Arabiska-Svenska (48)

O Han vars gåvor är nobla,
O Han vars handlingar är subtila,
O Han vars nåd är ständig,
O Han vars välgörenhet är evig,
O Han vars ord är sanningen,
O Han vars löfte är sant,
O Han vars förlåtelse är en förskoning,
O Han vars bestraffning är rättvisa,
O Han vars hågkomst är ljuvlig,
O Han vars nåd är universal.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.