Jawshan | Arabiska-Svenska (51)

O den bäste Räknaren,
O den bäste Läkaren,
O den bäste Beskyddaren,
O den bäste i Närvaro,
O den bäste Besvararen [av böner],
O den bäste Vännen,
O den bäste Säkerheten,
O den bäste Försvararen,
O den bäste Mästaren,
O den bäste Hjälparen.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.