Jawshan | Arabiska-Svenska (73)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn:

O den som är Tillgiven,
O den som är en Kompanjon,
O den som beskyddar,
O den som omger,
O den som förser uppehälle,
O den som hjälper den i behov av hjälp,
O den som hedrar,
O den som förödmjukar,
O den som skapar,
O den som orsakar vår återvändo.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.