Jawshan | Arabiska-Svenska (58)

O Han vars storhet finns i himlarna,
O Han vars tecken finns på jorden,
O Han vars bevis är uppenbarat i allting,
O Han vars underverk finns i haven,
O Han vars skatter finns i bergen,
O Han som är Orsaken till skapelsen, vilken sedan återvänder till Honom,
O Han, till vem allting återvänder,
O Han vars välgörenhet återfinns i allting,
O Han som gör det bästa av allting Han skapat,
O Han vars auktoritet utövas över alla skapelser.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.