Jawshan | Arabiska-Svenska (41)

O Han som skapade allting och fulländade det,
O Han som åtgärdade allting och vägledde det,
O Han som avlägsnar olyckor,
O Han som uppsnappar hemligheter,
O Han som räddar den som drunknar [i synder och missledelse,
O Han som räddar den plågade.
O Han som återger hälsan till den sjuke,
O Han som gör att [Hans tjänare] skrattar och gråter,
O Han som orsakar död och kallar till liv,
O Han som skapade par av män och kvinnor.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.