Jawshan | Arabiska-Svenska (88)

O Han som är hög och dominant,
O Han som är överlägsen och stark,
O Han som är dold och medveten,
O Han som dyrkas och uppskattas,
O Han som förlåter sin skapelse trots dess olydnad,
O Han som inte kan begripas med hjälp av tankar,
O Han som inte kan ses med blotta ögat,
O Han för vem inget kan döljas,
O Han som försörjer livsuppehälle för mänskligheten,
O Han som har föreskrivit alla öden,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.