Jawshan | Arabiska-Svenska (23)

O Mästare till oändliga välsignelser,
O Mästare av obegränsad barmhärtighet,
O Mästare som överträffar alla obligationer,
O Mästaren till den perfekta visdomen,
O Mästare till den gränslösa makten,
O Mästare till det avgörande argumentet,
O Mästare till de manifesterade miraklerna,
O Mästare till den ständiga auktoriteten,
O Mästare av den stora styrkan,
O Mästare till den oöverkomliga glansen.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.