Jawshan | Arabiska-Svenska (28)

O den som stödjer de som inte har något stöd,
O den som hjälper de som saknar hjälp,
O den som skyddar de som inte har något skydd,
O den som skyddar de försvarslösa,
O den som hör de ohördas vädjan,
O den som är stoltheten för dem som saknar stolthet,
O den som är hedervärdig för dem som saknar heder,
O den som skänker hjälp åt dem som saknar hjälp,
O den som är vän till de bortglömda,
O den som är en tillflykt för dem som saknar tillflykt.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.