Jawshan | Arabiska-Svenska (64)

O Evigt levande,
O den som hör bönerna,
O den som skänker fördomsfritt,
O den som förlåter synder,
O den som har skapat himlen,
O den som ger de bästa prövningarna,
O den mest prisvärdige,
O Store som är Evig,
O den som bäst håller sina löften,
O den som bäst gottgör,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.