Jawshan | Arabiska-Svenska (47)

O Ljuset av ljus,
O Upplysaren av ljus,
O Skaparen av ljus,
O Planeraren av ljus,
O Räknaren av ljus,
O Ljuset av alla ljus,
O Ljus som föregår varje ljus i dess existens,
O Ljus som överlever alla ljus,
O Ljus som är över alla ljus,
O Ljus vars sken inte kan vidliknas.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.