Jawshan | Arabiska-Svenska (14)

O den som vägleder den som har gått vilse,
O den som befriar den som bönfaller,
O den som hjälper den som kallar på hjälp,
O den som bistår den som kallar på hjälp
O den som är barmhärtig mot den fattige, .
O den som är en tillflykt för den ängslige,
O den som förlåter [våra] synder,
O den som besvarar den som åkallar.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.