Jawshan | Arabiska-Svenska (82)

O Han som nåderikt skänker oss Sina belöningar,
O Han som hedrar oss med Sin välgörenhet,
O Han som belönar oss med Sin godhet,
O Han som gör oss respektabla med Sin makt,
O Han som förutbestämmer med sin visdom,
O Han som påbjuder med sin kunskap,
O Han som är tålmodig med Sitt överseende,
O Han som är nära oss trots Sin Upphöjdhet,
O Han som är upphöjd trots sin närhet.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.