Jawshan | Arabiska-Svenska (38)

O Han till endast vem allting kan återvända,
O Han hos endast vem, skydd och säkerhet kan erhållas,
O Han vars väg är den ende rätte vägen,
O Han hos endast vem, skydd kan erhållas.,
O Han mot endast vem det finns en dragningskraft,
O Han från endast vem energi och styrka kan erhållas,
O Han till endast vem, hjälp åkallas,
O Han som tillit inte vilar mot någon annan än,
O Han som det inte finns något hopp att hysa förutom hos Honom,
O Han vars dyrkan och tillbedjan är den ende sanne.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.