Jawshan | Arabiska-Svenska (36)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;

O den tillräcklige,
O Återskaparen av hälsa,
O den trogne,
O den förlåtande,
O den som vägleder,
O den som sammankallar.
O Domare, O den Behaglige.
O den Höge,
O den Evige.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.