Jawshan | Arabiska-Svenska (63)

O Han som känner till begären hos dem som har begär,
O Han som känner till samvetet hos dem som är tysta,
O Han som hör ropen från de svaga,
O Han som ser klagomålen av de skrämda,
O Han som tillfredsställer de behövandes behov,
O Han som accepterar de ångerfullas ursäkter,
O Han som inte korrigerar de odygdigas handlingar,
O Han som inte slösar de dygdigas goda belöning,
O Han som inte är frånvarande i minnet hos Hans helgon,
O den mest Generöse av dem alla,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.