Jawshan | Arabiska-Svenska (46)

O den Dominante som inte kan övervinnas,
O Designer som inte har designats,
O Skapare som inte skapats,
O Mästare som inte intar tjänarens position,
O den All-dominante som inte domineras,
O den Förhärligade och den Exalterade,
O Beskyddare som inte behöver något beskydd,
O Hjälpare som inte är i behov av någon hjälp,
O Vittne som inte är frånvarande,
O den som är nära som inte är avlägsen.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.