Jawshan | Arabiska-Svenska (50)

O Han som ser men inte kan ses,
O Han som skapar men inte har skapats,
O Han som vägleder men inte har vägletts av någon,
O Han som ger liv utan att ha fått liv,
O Han som förhör men inte förhörs,
O Han som skänker mat men inte matas,
O Han som ger beskydd men inte är i behov av beskydd,
O Han som dömer men inte döms,
O Han som befaller utan att någon befallning riktas mot Honom,
O Han som inte avlar och inte är avlad och det finns ingen som Honom.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.