Jawshan | Arabiska-Svenska (21)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;

O den Höge,
O den Perfekte.
O den Självständige,
O den Rike,
O den Vänlige,
O den Behaglige,
O den som renar,
O den Evige,
O den Mäktige, O Vän.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.