Jawshan | Arabiska-Svenska (5)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;
O den Kärleksfulle,
O den som gynnar,
O den som dömer,
O Bevis, O den Suveräne,
O den som godkänner,
O den som förlåter,
O den Upphöjde.
O den som skänker hjälp,
O den som besitter välsignelser och manifestationer.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.