Jawshan | Arabiska-Svenska (83)

O Han som skapar vad Han än önskar,
O Han som gör vad Han än önskar,
O Han som vägleder den som Han än önskar vägleda,
O Han som vilseleder den Han än önskar vilseleda,
O Han som straffar den Han önskar,
O Han som förlåter den Han önskar,
O Han som formar i livmodern som Han än önskar,
O Han som skänker Sin barmhärtighet över den Han än önskar.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.