Jawshan | Arabiska-Svenska (32)

O Gud, sannerligen ber jag Dig genom Ditt Namn;

O den unike, O den ende.
O den närvarande,
O den prisade,
O den exalterade,
O den som vägleder.
O den som återupplivar,
O den som Ärver,
O den som är hård mot de orättvisa,
O den som är Nåderik mot de rättvisa.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.