Jawshan | Arabiska-Svenska (12)

O den som känner till det dolda,
O den som förlåter [våra] synder,
O den som döljer [våra] defekter.
O den som avlägsnar smärta.
O den som transformerar hjärtan,
O den som är läkare till våra hjärtan,
O den som upplyser våra hjärtan,
O hjärtats trogna Vän,
O den som skingrar oro,
O den som befriar oss från våra synder.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.