Jawshan | Arabiska-Svenska (52)

O änglarnas Lycka,
O vännernas Önskan,
O sökarnas Vän,
O botgörarnas Vän.
O den som Förser de fattiga med uppehälle,
O Hoppet för syndarna,
O Kylan i dyrkarnas ögon,
O den som Avlägsnar smärta från de lidande,
O den som Avlägsnar sorger från de sorgfulla,
O den förste och siste generationens Gud.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.