Jawshan | Arabiska-Svenska (20)

O Den som avlägsnar,
O den som avvisar sorger,
O den som förlåter (våra) synder,
O den som accepterar ånger,
O den som skapar skapelser,
O den som är sanningsenlig i Sina löften,
O den som fullbordar Sina löften,
O den som är upprättad om hemligheterna,
O den som splittrar fröna, O den som förser skapelsen.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.