Jawshan | Arabiska-Svenska (96)

O Gud, Han som besvarar de som kallar på Honom,
O Han som är Vän till de som lyder Honom,
O Han som är nära dem som älskar Honom,
O Han som försvara den som söker försvar,
O Allah som är generös gentemot den som är hoppfull inför Honom
O Allah som är avhållsam mot den som är olydig mot Honom,
O Allah som är barmhärtig trots Sin storhet,
O Allah som är Stor i Sin visdom,
O Allah som är Evig i Sin Välgörenhet,
O Allah som är medveten om den som söker Honom.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.