Jawshan | Arabiska-Svenska (74)

O Han som är en, utan Sin motsats,
O Han som är Unik,
O Han som är Enastående,
O Han som är självständig saknar brister,
O Han som saknar förändring av tillstånd,
O Han som dömer utan orättvisa,
O Han som är Herren som vårdar,
O Han som är Mäktig utan misshag,
O Han som är Självständig och saknar behov,
O Han som är Kungen utan behov av kritik,
O Han vars attribut är oförglömliga,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.