Jawshan | Arabiska-Svenska (56)

O Han som är det ädlaste Exemplet,
O Han, till vem de höga attributen tillhör,
O Han som är början och slutets Mästare,
O Han som är mästare över Paradisets boning,
O Han, till vem de stora tecknen tillhör,
O Han, till vem de vackra namnen tillhör,
O Han, till vem order och dom tillhör,
O Han som styr över atmosfären och dess vidd,
O Han som är Herren över den högsta himlen och över Jorden,
O Han som är Mästare till de höga himlarna.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.