Jawshan | Arabiska-Svenska (62)

O Han som Förändrar natten och dagen,
O Han som hat skapat mörkret och ljuset,
O Han som har skänkt skuggan och värmen,
O Han, till vem solen och månen underkastar sig,
O Han som har instiftat dygd och synd,
O Han som har skapat döden och livet,
O Han som har format kroppen och själen,
O Han som varken har någon fru eller avlar något barn,
O Han som inte har någon partner i Sin suveränitet,
O Han som inte har någon vän bland de vanärade,

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.