Jawshan | Arabiska-Svenska (39)

O den Bäste bland dem som fruktas,
O den Bäste bland dem som är omtyckta.,
O den Bäste bland dem man söker,
O den Bäste bland dem som tillbeds,
O den Bäste bland dem man efterlängtar,
O den Bäste bland dem som är ihågkomna,
O den Bäste bland dem som tackas,
O den Bäste bland dem som älskas,
O den Bäste bland dem som åkallas,
O den Bäste bland dem som hålls i tillgivenhet.

Prisad vare Dig, det finns ingen Gud utom Du, Den som skänker all hjälp. O Herre! Skydda oss från elden.