Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (99)

1. Ey bütün ucalıq iddiasında olanların Rəbbi.
2. Ey bütün qapıları açan.
3. Ey səbəblərin əsl səbəbkarı və yaradıcısı.
4. Ey yaxşı əməlləri mükafatlandırıb savab verən.
5. Ey doğru olan şeyləri ilham edən.
6. Ey buludları yoxdan yaradan.
7. Ey əzabı şiddətli olan.
8. Ey hesabı sürətli olan.
9. Ey son dönüş Ona olan.
10. Ey bağılayan və tövbələri qəbul edən Rəbbim!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!