Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (94)

1. Ey xatırlayanların və xatırlananların ən xeyirilisi.
2. Ey şükrü qəbul edənlərin və şükür edilənlərin ən xeyirlisi.
3. Ey tərif edənlərin və təriflənənlərin ən xeyirlisi.
4. Ey görənlərin və görünənlərin ən xeyirlisi.
5. Ey çağıranların və çağrılanların ən xeyirlisi.
6. Ey cavab verənlərin və cavab verilənlərin ən xeyirlisi.
7. Ey ünsiyyətdə olanların və ünsiyyətdə olunanların ən xeyirlisi.
8. Ey bütün dostların və həmsöhbətlərin ən xeyirilisi.
9. Ey bütün məqsədlərin və mətləblərin ən xeyirlisi.
10. Ey sevənlərin və sevilənlərin ən xeyirlisi.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!