Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (90)

1. Ey qeybi ancaq özü bilən.
2. Ey pislikləri ancaq özü aradan qaldıran.
3. Ey işləri ancaq özü idarə edən.
4. Ey günahları ancaq özü bağışlayan.
5. Ey qəlbləri ancaq Özü istədyi kimi dəyişən.
6. Ey məxluqatı anacaq Özü yaradan.
7. Ey nemtləri ancaq Özü ehsan edən.
8. Ey yağışı ancaq özü yağdıran.
9. Ey ölüləri anacaq özü dirildən.
10. Ey qullarına həqiqi fayda ancaq Özündən olan Rəbbimiz!

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!